Laserscanning

Produkter som er laget for bakkebasert laserscanning.
Et mye brukt hjelpemiddel i laserscanning er referansekuler, disse kulene fanges opp i punktskyen og senterpunktet kan automatisk identifiseres i registreringssoftware. Disse referansepunktene kan brukes til å knytte mange scan sammen, men om de måles inn med koordinater kan punktskyene også georefereres presist, dette er essentielt for å jobbe med digitale modeller eller lage nye data som skal fungere i prosjekter som er georeferert. 

 


Spesialprodukter for proffe brukere.